default-logo

data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji solarnych zrealizowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród”.

Wpis umieszczony w kolumnie adres jest aktywnym hiperłączem do położenia danej instalacji na mapie. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się z prawej strony, powyżej tabeli. Ponadto, pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.

ID Adres Nr działki wartość pomiaru [kWh] data pomiaru id
ID Adres Nr działki wartość pomiaru [kWh] data pomiaru id
135 ul. Przedm. Błonie 41 3028 1.300,00 2014-10-26 393
24 ul. 1 Maja 110b 709/1 1.197,00 2014-10-23 279
19 ul. 1 Maja 91 715 1.066,00 2014-10-24 274
216 ul. T. Kościuszki 125 B 959 692,00 2014-10-24 462
450 Wola Różaniecka 167 166 0,00 231
337 Różaniec Pierwszy 20 22 0,00 117
224 Luchów Dolny 6 1429 0,00 2
107 ul. Nadrzeczna 7 112 0,00 363
402 Różaniec Drugi 105A 357 0,00 183
289 Luchów Górny 25 640 0,00 68
175 ul. Przedm. Płuskie Zachód 111 23 0,00 436
59 ul. Brama Korchowska 2 1049 0,00 315
466 Wola Różaniecka 266 508 0,00 247
354 Różaniec Pierwszy 113 976 0,00 134
240 Luchów Dolny 74 1560 0,00 18
123 ul. PKWN 6 675 0,00 380
9 ul. 1 Maja 58 598/1 0,00 264
418 Wola Różaniecka 14 287/3 0,00 199
305 Luchów Górny 77 194 0,00 85
191 ul. Rynek 27 1253/3 0,00 452
75 ul. Dolna 3 540 0,00 331
482 Luchów Górny 26 134 0,00 69
370 Różaniec Pierwszy 169 44 0,00 150
256 Luchów Dolny 103 1592 0,00 34
140 ul. Przedm. Błonie 103 2407 0,00 398
27 ul. 1 Stycznia 12 3456 0,00 282
434 Wola Różaniecka 77 244/4 0,00 215
321 Luchów Górny 132 319,32 0,00 101
207 ul. Wójtostwo 4 1935/1 0,00 471
91 ul. Kosynierów 1 3490 0,00 347
386 Różaniec Drugi 34 727/1 0,00 166
273 Luchów Dolny 174 1190 0,00 51
156 ul. Przedm. Płuskie Wschód 136 1680 0,00 416
43 ul. 40-lecia PRL 27 3451 0,00 298
395 Różaniec Drugi 78 318 0,00 176
282 Luchów Dolny 205 1167/7 0,00 61
168 ul. Przedm. Płuskie Zachód 51 63/1 0,00 429
52 ul. Biłgorajska 16 86/3 0,00 308
459 Wola Różaniecka 229 103/1 0,00 240
346 Różaniec Pierwszy 57 106 0,00 126
233 Luchów Dolny 29 1488 0,00 11
116 ul. Partyzantów 28 95 0,00 373
2 ul. 1 Maja 14 1192 0,00 257
411 Różaniec Drugi 136 402 0,00 192
298 Luchów Górny 69 186 0,00 78
184 ul. Przedm. Różanieckie 30 1092 0,00 445
68 ul. Brama Korchowska 32 2786 0,00 324
475 Luchów Dolny 145 2122 0,00 601
363 Różaniec Pierwszy 140 157/2 0,00 143
249 Luchów Dolny 92 1579 0,00 27
132 ul. Przedm. Błonie 18 695 0,00 390
18 ul. 1 Maja 85A 733/1 0,00 273
427 Wola Różaniecka 46 960 0,00 208
314 Luchów Górny 102 259 0,00 94
200 ul. T. Kościuszki 36 795 0,00 464
84 ul. I Armii WP 17 3495 0,00 340
379 Różaniec Drugi 5 934/1 0,00 159
266 Luchów Dolny 156 1212 0,00 44
149 ul. Przedm. Płuskie Wschód 38 131 0,00 409
36 ul. 30 Czerwca 7 1334/1 0,00 291
443 Wola Różaniecka 113 1014 0,00 224
330 Luchów Górny 175 466/1,466/2 0,00 110
217 ul. Przedm. Płuskie Zachód 22 141 0,00 425
100 ul. Męczenników Majdanka 1 285 0,00 356
452 Wola Różaniecka 192 149 0,00 233
339 Różaniec Pierwszy 34 59 0,00 119
226 Luchów Dolny 10 1433 0,00 4
109 ul. Nowa 11 (T-d, ul. Przedmieście Błonie 30) 3502 0,00 365
404 Różaniec Drugi 117 369 0,00 185
291 Luchów Górny 39 147 0,00 71
177 ul. Przedm. Płuskie Zachód 125 13 0,00 438
61 ul. Brama Korchowska 10 1044 0,00 317
468 Wola Różaniecka 267a 511 0,00 249
356 Różaniec Pierwszy 117 958/4 0,00 136
242 Luchów Dolny 78 1564/2 0,00 20
125 ul. Pogodna 26b 3581 0,00 382
11 ul. 1 Maja 71 740 0,00 266
420 Wola Różaniecka 36 953,954 0,00 201
307 Luchów Górny 84 205 0,00 87
193 ul. Słoneczna 1 1019 0,00 454
77 ul. F. Słąki 9 684 0,00 333
484 Różaniec Drugi 42A 660 0,00 168
372 Różaniec Pierwszy 172 41 0,00 152
259 Luchów Dolny 110 721 0,00 37
142 ul. Przedm. Błonie 127 2400 0,00 400
29 ul. 1 Stycznia 16 3457 0,00 284
436 Wola Różaniecka 87 220/3 0,00 217
323 Luchów Górny 139 328/5 0,00 103
209 ul. Zielona 4 1273 0,00 473
93 ul. Kosynierów 5 3484 0,00 349
388 Różaniec Drugi 43 649 0,00 169
275 Luchów Dolny 179A 1263/5 0,00 53
161 ul. Przedm. Płuskie Zachód 2 101 0,00 421
45 ul. 40-lecia PRL 30 3441 0,00 300
332 Luchów Górny 181A 2553 0,00 112
219 ul. Przedm. Bukowskie 15 323 0,00 402
102 ul. Męczenników Majdanka 4 281 0,00 358
397 Różaniec Drugi 97 347 0,00 178
284 Luchów Górny 13 117 0,00 63
170 ul. Przedm. Płuskie Zachód 57 60 0,00 431
54 ul. Biłgorajska 58 63/2 0,00 310
461 Wola Różaniecka 237 99/2 0,00 242
348 Różaniec Pierwszy 67a 117/2 0,00 128
235 Luchów Dolny 41 1512 0,00 13
118 ul. Partyzantów 51 238 0,00 375
4 ul. 1 Maja 21 768 0,00 259
413 Różaniec Drugi 145 412 0,00 194
300 Luchów Górny 71 188 0,00 80
186 ul. Przedm. Różanieckie 50 1118 0,00 447
70 ul. Dechnika 13 488/3 0,00 326
477 Luchów Górny 89A 741/1, 742/1 0,00 603
365 Różaniec Pierwszy 145 151 0,00 145
251 Luchów Dolny 95 1582 0,00 29
134 ul. Przedm. Błonie 34 3500 0,00 392
21 ul. 1 Maja 104 636/1 0,00 276
429 Wola Różaniecka 49 265/3 0,00 210
316 Luchów Górny 106 263 0,00 96
202 ul. T. Kościuszki 55 810 0,00 466
86 ul. J. K. Gizy 3 269/2 0,00 342
381 Różaniec Drugi 13 842 0,00 161
268 Luchów Dolny 162 1205/2 0,00 46
151 ul. Przedm. Płuskie Wschód 64 1785 0,00 411
38 ul. 40 Lecia PRL 7 680 0,00 293
445 Wola Różaniecka 137 186/1 0,00 226
390 Różaniec Drugi 46B 696 0,00 171
277 Luchów Dolny 182 1169/1 0,00 55
163 ul. Przedm. Płuskie Zachód 15 85 0,00 423
47 ul. A. Mickiewicza 6 3551 0,00 303
454 Wola Różaniecka 200 144,145 0,00 235
341 Różaniec Pierwszy 36 61 0,00 121
228 Luchów Dolny 14 1437/1 0,00 6
111 ul. Ogrody 10 632/3 0,00 367
406 Różaniec Drugi 122 384 0,00 187
293 Luchów Górny 41 149/1 0,00 73
179 ul. Przedm. Płuskie Zachód 155 1649 0,00 440
63 ul. Brama Korchowska 23 167/1 0,00 319
470 Wola Różaniecka 274 514 0,00 251
358 Różaniec Pierwszy 126 138 0,00 138
244 Luchów Dolny 83 1570 0,00 22
127 ul. Promyk 4 1015 0,00 384
13 ul. 1 Maja 73 739 0,00 268
422 Wola Różaniecka 39 955 0,00 203
309 Luchów Górny 86 233 0,00 89
195 ul. Spokojna 8 649/11 0,00 456
79 ul. H. Sienkiewicza 7 3539 0,00 335
374 Różaniec Pierwszy 178 35 0,00 154
261 Luchów Dolny 116 1258 0,00 39
144 ul. Przedm. Bukowskie 1A 299/1 0,00 403
31 ul. 1 Stycznia 6 3453 0,00 286
438 Wola Różaniecka 96 215/3 0,00 219
325 Luchów Górny 156 (II) 352 0,00 105
211 ul. 1 Maja 7 776/1 0,00 607
95 ul. Krzywa 18 871 0,00 351
447 Wola Różaniecka 147 179/4 0,00 228
334 Różaniec Pierwszy 10 11 0,00 114
221 ul. Partyzantów 26 96/1 0,00 372
104 ul. Nadrzeczna 15 115 0,00 360
399 Różaniec Drugi 102 352 0,00 180
286 Luchów Górny 20A 634 0,00 65
172 ul. Przedm. Płuskie Zachód 87 44 0,00 433
56 ul. Biłgorajska 114 30 0,00 312
463 Wola Różaniecka 256 89 0,00 244
350 Różaniec Pierwszy 89 782/2 0,00 130
237 Luchów Dolny 57a 1541 0,00 15
120 ul. PKWN 18 3498 0,00 377
6 ul. 1 Maja 40 588 0,00 261
415 Różaniec Drugi 163 430/3 0,00 196
302 Luchów Górny 73 190 0,00 82
188 ul. Przedm. Różanieckie 94 1163 0,00 449
72 ul. Dechnika 3 489/2 0,00 328
479 Różaniec Drugi 167 382 0,00 605
367 Różaniec Pierwszy 150 90/1,90/2 0,00 147
253 Luchów Dolny 97 1584 0,00 31
137 ul. Przedm. Błonie 46 3460 0,00 395
23 ul. 1 Maja 107 724 0,00 278
431 Wola Różaniecka 60 1922 0,00 212
318 Luchów Górny 113 277 0,00 98
204 ul. T. Kościuszki 7 841 0,00 468
88 ul. J. K. Gizy 7 265/2 0,00 344
383 Różaniec Drugi 26 707/4 0,00 163
270 Luchów Dolny 171 1193 0,00 48
153 ul. Przedm. Płuskie Wschód 78 1772/1 0,00 413
40 ul. 40-lecia PRL 13 668 0,00 295
392 Różaniec Drugi 56 518 0,00 173
279 Luchów Dolny 186 2682/1 0,00 58
165 ul. Przedm. Płuskie Zachód 33 72 0,00 426
49 ul. A. Mickiewicza 18 3520 0,00 305
456 Wola Różaniecka 213 113/4 0,00 237
343 Różaniec Pierwszy 48 95 0,00 123
230 Luchów Dolny 18 1441 0,00 8
113 ul. Ogrody 96 571/2 0,00 369
408 Różaniec Drugi 130 397 0,00 189
295 Luchów Górny 59 172 0,00 75
181 ul. Przedm. Różanieckie 9 1056/2 0,00 442
65 ul. Brama Korchowska 30 2787 0,00 321
472 Wola Różaniecka 283 521/1 0,00 253
360 Różaniec Pierwszy 129 133 0,00 140
246 Luchów Dolny 86 1573 0,00 24
129 ul. Przedm. Błonie 5 3008 0,00 387
15 ul. 1 Maja 76 610 0,00 270
424 Wola Różaniecka 41 270/4 0,00 205
311 Luchów Górny 91 221 0,00 91
197 ul. T. Kościuszki 10 782 0,00 460
81 ul. Handlowa 7 211/2 0,00 337
376 Różaniec Pierwszy 183 30 0,00 156
263 Luchów Dolny 124 1247 0,00 41
146 ul. Przedm. Bukowskie 30 343 0,00 405
33 ul. 22 Lipca 3a 1278/1 0,00 288
440 Wola Różaniecka 104 1970 0,00 221
327 Luchów Górny 161 439/4 0,00 107
213 ul. Kościelna 14 184/3 0,00 609
97 ul. Lubaczowska 24A 1035/3 0,00 353
449 Wola Różaniecka 159 172/1 0,00 230
336 Różaniec Pierwszy 14 16 0,00 116
223 Luchów Dolny 1 1424/1 0,00 1
106 ul. Nadrzeczna 7 112 0,00 362
401 Różaniec Drugi 103a 354 0,00 182
288 Luchów Górny 23 130/1 0,00 67
174 ul. Przedm. Płuskie Zachód 107 26 0,00 435
58 ul. Biłgorajska 148 8 0,00 314
465 Wola Różaniecka 265 493 0,00 246
353 Różaniec Pierwszy 108 977 0,00 133
239 Luchów Dolny 69 1555 0,00 17
122 ul. PKWN 4 676 0,00 379
8 ul. 1 Maja 56 597/3 0,00 263
417 Wola Różaniecka 3 293 0,00 198
304 Luchów Górny 76A 720 0,00 84
190 ul. Rynek 19 1207/1 0,00 451
74 ul. Dolna 23 550 0,00 330
481 Luchów Dolny 28 1460 0,00 600
369 Różaniec Pierwszy 164 (163) 74 0,00 149
255 Luchów Dolny 57 1540 0,00 33
139 ul. Przedm. Błonie 57 2431 0,00 397
26 ul. 1 Maja 116 705 0,00 281
433 Wola Różaniecka 69 248/3 0,00 214
320 Luchów Górny 126 310/2 0,00 100
206 ul. Wesoła 5 201 0,00 470
90 ul. Jaśminowa 30 867/4 0,00 346
385 Różaniec Drugi 31 748 0,00 165
272 Luchów Dolny 173 1191 0,00 50
155 ul. Przedm. Płuskie Wschód 102 1699 0,00 415
42 ul. 40 Lecia PRL 22 3446 0,00 297
394 Różaniec Drugi 77 317 0,00 175
281 Luchów Dolny 195 1183/2 0,00 60
167 ul. Przedm. Płuskie Zachód 47 65/2 0,00 428
51 ul. Biłgorajska 12 88/2 0,00 307
458 Wola Różaniecka 226 105/2 0,00 239
345 Różaniec Pierwszy 56B 104/8 0,00 125
232 Luchów Dolny 20 1445 0,00 10
115 ul. Partyzantów 19 1346 0,00 371
1 ul. 1 Maja 9 774 0,00 256
410 Różaniec Drugi 134 989 0,00 191
297 Luchów Górny 62 175/1 0,00 77
183 ul. Przedm. Różanieckie 20 1088/2 0,00 444
67 ul. Brama Korchowska 31a 161/2 0,00 323
474 Wola Różaniecka 133 188 0,00 255
362 Różaniec Pierwszy 138 159/2 0,00 142
248 Luchów Dolny 91 1578 0,00 26
131 ul. Przedm. Błonie 15 3013 0,00 389
17 ul. 1 Maja 80 612/1 0,00 272
426 Wola Różaniecka 44 959 0,00 207
313 Luchów Górny 100 257,258 0,00 93
199 ul. T. Kościuszki 28 (ul. Pogodna 14/4) 791 0,00 463
83 ul. I Armii WP 14 652 0,00 339
378 Różaniec Drugi 4 930,931 0,00 158
265 Luchów Dolny 149 1220 0,00 43
148 ul. Przedm. Bukowskie 37 352/1 0,00 407
35 ul. 30 Czerwca 6 1352 0,00 290
442 Wola Różaniecka 232 (110) 1115/1 0,00 223
329 Luchów Górny 164A 436/2 0,00 109
215 ul. St. Tarnowskiego 8 459/1 0,00 457
99 ul. Lubaczowska 44 1001/6 0,00 355
451 Wola Różaniecka 178 160 0,00 232
338 Różaniec Pierwszy 30 53/2 0,00 118
225 Luchów Dolny 7 1430 0,00 3
108 ul. Nowa 11 3497 0,00 364
403 Różaniec Drugi 106 358/2 0,00 184
290 Luchów Górny 34 142 0,00 70
176 ul. Przedm. Płuskie Zachód 119 16 0,00 437
60 ul. Brama Korchowska 4 1048/1 0,00 316
467 Wola Różaniecka 267 510 0,00 248
355 Różaniec Pierwszy 116a 959/1 0,00 135
241 Luchów Dolny 75 1561 0,00 19
124 ul. Pogodna 10 979/19 0,00 381
10 ul. 1 Maja 63 744 0,00 265
419 Wola Różaniecka 27 279/3 0,00 200
306 Luchów Górny 81 726/1 0,00 86
192 ul. Rynek 67 1315 0,00 453
76 ul. F. Słąki 3 687 0,00 332
483 Luchów Dolny 185a 1266 0,00 57
371 Różaniec Pierwszy 170 43 0,00 151
258 Luchów Dolny 107 716/2 0,00 36
141 ul. Przedm. Błonie 117 2395 0,00 399
28 ul. 1 Stycznia 13 3469 0,00 283
435 Wola Różaniecka 80 983/1,984/1 0,00 216
322 Luchów Górny 136A 806 0,00 102
208 ul. Zielona 10 1268 0,00 472
92 ul. Kosynierów 4 669 0,00 348
387 Różaniec Drugi 36 725/1 0,00 167
274 Luchów Dolny 176 1188/1 0,00 52
160 ul. Przedm. Płuskie Zachód 1 96/3 0,00 420
44 ul. 40 Lecia PRL 29 3450 0,00 299
396 Różaniec Drugi 95a 344 0,00 177
283 Luchów Górny 6 111/2 0,00 62
169 ul. Przedm. Płuskie Zachód 53 62/2 0,00 430
53 ul. Biłgorajska 35 1551/2 0,00 309
460 Wola Różaniecka 233 101 0,00 241
347 Różaniec Pierwszy 60 108 0,00 127
234 Luchów Dolny 35 1500 0,00 12
117 ul. Partyzantów 31 249/3 0,00 374
3 ul. 1 Maja 20 578 0,00 258
412 Różaniec Drugi 141 408/2 0,00 193
299 Luchów Górny 70 715 0,00 79
185 ul. Przedm. Różanieckie 36 1100 0,00 446
69 ul. Cerkiewna 5 1294 0,00 325
476 Luchów Górny 46 680 0,00 602
364 Różaniec Pierwszy 143 153/2 0,00 144
250 Luchów Dolny 93 1580 0,00 28
133 ul. Przedm. Błonie 24 692 0,00 391
20 ul. 1 Maja 103 722 0,00 275
428 Wola Różaniecka 47 266/4 0,00 209
315 Luchów Górny 104 261 0,00 95
201 ul. T. Kościuszki 39 819 0,00 465
85 ul. I Armii WP 22 3478 0,00 341
380 Różaniec Drugi 11 905 0,00 160
267 Luchów Dolny 161 1206 0,00 45
150 ul. Przedm. Płuskie Wschód 60 1792 0,00 410
37 ul. 40-lecia PRL 6 639 0,00 292
444 Wola Różaniecka 121 194/3 0,00 225
331 Luchów Górny 180 461 0,00 111
218 ul. Przedm. Płuskie Wschód 6 152/3 0,00 408
101 ul. Męczenników Majdanka 3 282/1 0,00 357
276 Luchów Dolny 180 1264 0,00 54
162 ul. Przedm. Płuskie Zachód 6 104 0,00 422
46 ul. A. Mickiewicza 4 3555 0,00 302
453 Wola Różaniecka 198 146 0,00 234
340 Różaniec Pierwszy 35 60 0,00 120
227 Luchów Dolny 13 1436/1 0,00 5
110 ul. Nowa 7 3507 0,00 366
405 Różaniec Drugi 121 383 0,00 186
292 Luchów Górny 8a (39) 113/2 0,00 72
178 ul. Przedm. Płuskie Zachód 135 5 0,00 439
62 ul. Brama Korchowska 19 170 0,00 318
469 Wola Różaniecka 268 518 0,00 250
357 Różaniec Pierwszy 117A 751 0,00 137
243 Luchów Dolny 79 1565 0,00 21
126 ul. Pogodna 26c 3580 0,00 383
12 ul. 1 Maja 72 608/1 0,00 267
421 Wola Różaniecka 38 271/3 0,00 202
308 Luchów Górny 85 215 0,00 88
194 ul. Spokojna 6 649/12 0,00 455
78 ul. H. Sienkiewicza 3 3556 0,00 334
485 Wola Różaniecka 156 1941 0,00 610
373 Różaniec Pierwszy 80 746/2 0,00 153
260 Luchów Dolny 113 728 0,00 38
143 ul. Przedm. Bukowskie 13 322/2 0,00 401
30 ul. 1 Stycznia 19 3475 0,00 285
437 Wola Różaniecka 88 998/1 0,00 218
324 Luchów Górny 152 344 0,00 104
210 ul. Zielona 9 1265 0,00 474
94 ul. Krzywa 12 874 0,00 350
389 Różaniec Drugi 46A 695/1 0,00 170
446 Wola Różaniecka 139 184 0,00 227
333 Luchów Górny 89 737 0,00 113
220 ul. Przedm. Błonie 17 3014 0,00 386
103 ul. Męczenników Majdanka 9 255 0,00 359
398 Różaniec Drugi 98 348 0,00 179
285 Luchów Górny 18 122 0,00 64
171 ul. Przedm. Płuskie Zachód 85 45 0,00 432
55 ul. Biłgorajska 60 62/1 0,00 311
462 Wola Różaniecka 239 98 0,00 243
349 Różaniec Pierwszy 78 570 0,00 129
236 Luchów Dolny 48 1528 0,00 14
119 ul. PKWN 10 673 0,00 376
5 ul. 1 Maja 35A 760/1 0,00 260
414 Różaniec Drugi 155 422/2 0,00 195
301 Luchów Górny 72 189 0,00 81
187 ul. Przedm. Różanieckie 54 1120 0,00 448
71 ul. Dechnika 15 488/2 0,00 327
478 Różaniec Pierwszy 44 70 0,00 604
366 Różaniec Pierwszy 146 150 0,00 146
252 Luchów Dolny 96 1583 0,00 30
136 ul. Przedm. Błonie 44 3461 0,00 394
22 ul. 1 Maja 105 723 0,00 277
430 Wola Różaniecka 65 (56) 252/3 0,00 211
317 Luchów Górny 107 264 0,00 97
203 ul. T. Kościuszki 59 808 0,00 467
87 ul. J. K. Gizy 5 267 0,00 343
382 Różaniec Drugi 18 825/1 0,00 162
269 Luchów Dolny 170 1194 0,00 47
152 ul. Przedm. Płuskie Wschód 70 1780 0,00 412
39 ul. 40 Lecia PRL 9 679 0,00 294
391 Różaniec Drugi 47 693 0,00 172
278 Luchów Dolny 185 (a)(I) 1266 0,00 56
164 ul. Przedm. Płuskie Zachód 19 83/2 0,00 424
48 ul. A. Mickiewicza 17 3537, 3550 0,00 304
455 Wola Różaniecka 209 1104 0,00 236
342 Różaniec Pierwszy 47 94 0,00 122
229 Luchów Dolny 17 1440 0,00 7
112 ul. Ogrody 68 554 0,00 368
407 Różaniec Drugi 128 394 0,00 188
294 Luchów Górny 42 150 0,00 74
180 ul. Przedm. Różanieckie 7 1056/4 0,00 441
64 ul. Brama Korchowska 24 1176/1 0,00 320
471 Wola Różaniecka 276 512 0,00 252
359 Różaniec Pierwszy 128 136 0,00 139
245 Luchów Dolny 85 1572 0,00 23
128 ul. Promyk 5 1005/6 0,00 385
14 ul. 1 Maja 75 738 0,00 269
423 Wola Różaniecka 40 957 0,00 204
310 Luchów Górny 88 735 0,00 90
196 ul. Szkolna 3 1348 0,00 459
80 ul. H. Sienkiewicza 9 3529 0,00 336
375 Różaniec Pierwszy 179 34 0,00 155
262 Luchów Dolny 116A 1257,1258 0,00 40
145 ul. Przedm. Bukowskie 3 306/1 0,00 404
32 ul. 1 Stycznia 8 3454 0,00 287
439 Wola Różaniecka 98 214/3 0,00 220
326 Luchów Górny 156 (I) 352 0,00 106
212 ul. Kościelna 12 776/1 0,00 608
96 ul. Lubaczowska 15 1061/1 0,00 352
448 Wola Różaniecka 211 (157) 1107/5 0,00 229
335 Różaniec Pierwszy 12 14 0,00 115
222 ul. 40-Lecia PRL 24 3445 0,00 301
105 ul. Nadrzeczna 4 /I budynek 110/10,113 0,00 361
400 Różaniec Drugi 103 353 0,00 181
287 Luchów Górny 22 129 0,00 66
173 ul. Przedm. Płuskie Zachód 93 41 0,00 434
57 ul. Biłgorajska 146 9/1 0,00 313
464 Wola Różaniecka 264 494 0,00 245
351 Różaniec Pierwszy 101b 795 0,00 131
238 Luchów Dolny 65 1551 0,00 16
121 ul. PKWN 22 3503 0,00 378
7 ul. 1 Maja 47 754 0,00 262
416 Wola Różaniecka 9 (3) 290/3 0,00 197
303 Luchów Górny 74A 719 0,00 83
189 ul. Rynek 17 1208 0,00 450
73 ul. Dechnika 5 489/1 0,00 329
480 Wola Różaniecka 158 1042/1 0,00 606
368 Różaniec Pierwszy 153 87/2 0,00 148
254 Luchów Dolny 104a (dz nr 700/3) 700/3 0,00 32
138 ul. Przedm. Błonie 53 2433 0,00 396
25 ul. 1 Maja 114 706 0,00 280
432 Wola Różaniecka 62 972 0,00 213
319 Luchów Górny 120 302 0,00 99
205 ul. Targowa 7 1292 0,00 469
89 ul. Jaśminowa 22 862/2 0,00 345
384 Różaniec Drugi 30 733/1 0,00 164
271 Luchów Dolny 172 1192 0,00 49
154 ul. Przedm. Płuskie Wschód 90 1766 0,00 414
41 ul. 40-Lecia PRL 16B 3571 0,00 296
393 Różaniec Drugi 65 436 0,00 174
280 Luchów Dolny 188 1279/1 0,00 59
166 ul. Przedm. Płuskie Zachód 41 68 0,00 427
50 ul. A. Mickiewicza 29 459/2 0,00 306
457 Wola Różaniecka 216A 1166/2 0,00 238
344 Różaniec Pierwszy 56 104/7 0,00 124
231 Luchów Dolny 19 1443 0,00 9
114 ul. Ogrody 96A 571/1 0,00 370
409 Różaniec Drugi 131 398 0,00 190
296 Luchów Górny 60 173 0,00 76
182 ul. Przedm. Różanieckie 18 1087/2 0,00 443
66 ul. Brama Korchowska 31 162 0,00 322
473 Wola Różaniecka 7 291/3 0,00 254
361 Różaniec Pierwszy 130 132 0,00 141
247 Luchów Dolny 90 1577 0,00 25
130 ul. Przedm. Błonie 12 728 0,00 388
16 ul. 1 Maja 79 736 0,00 271
425 Wola Różaniecka 43 268/3 0,00 206
312 Luchów Górny 97 254 0,00 92
198 ul. T. Kościuszki 11 839 0,00 461
82 ul. Handlowa 7a 211/1 0,00 338
377 Różaniec Drugi 2 948 0,00 157
264 Luchów Dolny 136 1236 0,00 42
147 ul. Przedm. Bukowskie 34 347/1 0,00 406
34 ul. 22 Lipca 5 1280 0,00 289
441 Wola Różaniecka 105 1008 0,00 222
328 Luchów Górny 162 484 0,00 108
214 ul. St. Tarnowskiego 14 370 0,00 458
98 ul. Lubaczowska 28 1033/2 0,00 354