default-logo

green1Niniejsza strona zawiera estymaty oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji solarnych zainstalowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnogród”.

W celu sporządzenia wizualizacji oszczędności płynących z instalacji solarnych (mapa) dokonano przeliczenia wartości energii uzyskanych z instalacji (wyrażonych w kWh) na odpowiadające im ilości gazu (Wykres 1) oraz węgla (Wykres 2).

Informacja
Do obliczeń przyjęto następujące wartości: 1 tona węgla = 8 012 kWh, 1 m 3 gazu = 10.8 kWh.

 Wykres 1- Ilość zaoszczędzonego gazu [m3] w wyniku zastosowania instalacji solarnych (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji solarnych

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
4255 kWh
co odpowiada
393.98 m3 gazu ziemnego.


Wykres 2- Ilość zaoszczędzonego węgla [t] w wyniku zastosowania instalacji solarnych (wykres skumulowany)

Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach solarnych wynosi
4255 kWh
co odpowiada
0.53 ton węgla.

 

chart2Sumaryczna ilość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych


Wykres 3- Oszczędności w zł związane ze zużyciem gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji solarnych (wykres skumulowany).
Kolor niebieski - koszt gazu, kolor szary - koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej