default-logo

chart1Wykres ilustruje wartości energii dostarczonej przez kolektory zainstalowane w ramach projektu.

Jednostką energii na wykresie jest kWh, zaś oś pozioma zawiera listę instalacji uwzględnionych w dotychczasowych odczytach.

 


data1Tabela zawiera listę wszystkich odczytów z kolektorów uporządkowaną wg lokalizacji i dat odczytu.

Jeżeli chcesz zmienić kolejność wyświetlanych wpisów wybierz wskaźnik przy nagłówku kolumny. Poszczególne lokalizacje lub daty odczytu można filtrować za pomocą formularzy umieszczonych w stopkach poszczególnych kolumn.

Adres instalacji Rodzaj instalacji identyfikator Wartość pomiaru [kWh] Data pomiaru
Adres instalacji Rodzaj instalacji identyfikator Wartość pomiaru [kWh] Data pomiaru
ul. 1 Maja 110b 3 - 300 24 121 22/01/2014
ul. 1 Maja 110b 3 - 300 24 433 27/04/2014
ul. 1 Maja 110b 3 - 300 24 777 23/07/2014
ul. 1 Maja 110b 3 - 300 24 1.197 23/10/2014
ul. 1 Maja 91 2 - 200 19 144 13/01/2014
ul. 1 Maja 91 2 - 200 19 322 23/04/2014
ul. 1 Maja 91 2 - 200 19 699 28/07/2014
ul. 1 Maja 91 2 - 200 19 1.066 24/10/2014
ul. Przedm. Błonie 41 3 - 300 135 450 02/01/2014
ul. Przedm. Błonie 41 3 - 300 135 880 08/04/2014
ul. Przedm. Błonie 41 3 - 300 135 1.210 16/07/2014
ul. Przedm. Błonie 41 3 - 300 135 1.300 26/10/2014
ul. T. Kościuszki 125 B 2 - 200 216 143 02/01/2014
ul. T. Kościuszki 125 B 2 - 200 216 368 25/04/2014
ul. T. Kościuszki 125 B 2 - 200 216 488 16/07/2014
ul. T. Kościuszki 125 B 2 - 200 216 692 24/10/2014